โลโก้เว็บไซต์ ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 ตุลาคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1487 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา
โดย ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์, นภา ขันสุภา, พิทักษ์ พุทธวรชัย, ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-822-7
ISBN 978-974-625-823-4 (e-Book)

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือ "ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา" รวบรวมและเรียบเรียงองค์ความรู้จากการดำเนินการศึกษา และงานวิจัยของคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผักเชียงดา ประกอบด้วย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ รวมถึงผลการรับประทานผักเชียงดาต่อสุขภาพ การปลูก และการแปรรูปผักเชียงดา

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา