โลโก้เว็บไซต์ E-book : หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้น สำหรับวิสาหกิจชุมชน (Primary GMP) | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

E-book : หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้น สำหรับวิสาหกิจชุมชน (Primary GMP)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 โดย ศิริลักษณ์ กรุดเงิน จำนวนผู้เข้าชม 427 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

E-book : หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้น สำหรับวิสาหกิจชุมชน (Primary GMP)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา