โลโก้เว็บไซต์ ประชุม TVET HUB LANNA | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

ประชุม TVET HUB LANNA

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ศิริลักษณ์ กรุดเงินมทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหาร ศูนย์ประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษาล้านนา (TVET HUB LANNA) ณ ห้องป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา