โลโก้เว็บไซต์ ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานสนับสนุน พื้นที่โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานสนับสนุน พื้นที่โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มิถุนายน 2561 โดย ศิริลักษณ์ กรุดเงิน จำนวนผู้เข้าชม 845 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2561 - 1 มิถุนายน 2561

สถานที่ : ห้องประชุมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

      ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานสนับสนุน พื้นที่โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ (3 rd Progress Report Meeting ) เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน หัวหน้าส่วนสนุนโครงการหลวงและหัวหน้าโครงการเข้าร่วมนำเสนอ 

      การนำเสนอผลงานจากทุกภาคส่วน ส่วนใหญ่มีความคืบหน้าของงานเป็นไปตามแผนงานและแผนเงิน หลังจากนี้จะมีการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 

       
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา