โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-08_ติดตามการดำเนินงานพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ อำเภอเเม่สะเรียง จังหวัดเเม่ฮ่องสอน | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

2018-02-08_ติดตามการดำเนินงานพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ อำเภอเเม่สะเรียง จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย ศิริลักษณ์ กรุดเงิน จำนวนผู้เข้าชม 93 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 กุมภาพันธ์ 2561 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : โรงเรียนบ้านโพซอ อำเภอเเม่สะเรียง จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

ผู้รับผิดชอบ : สคล.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา