โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-11_ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ 4 / 2560 | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

2017-11-11_ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ 4 / 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤศจิกายน 2560 โดย ศิริลักษณ์ กรุดเงิน จำนวนผู้เข้าชม 509 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 พฤศจิกายน 2560 - 12 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถและและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

ผู้รับผิดชอบ : สคล มทร.ล้านนา

ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้่านนาและมจธ จัดการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ 4 / 2560 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และ แผนปี 2561 โดยมี ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการหลวง ร่วมกับ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และตัวเเทนจากฝ่ายการเงิน มูลนิธิโครงการหลวง 

          และลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถและและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณธีรวัฒน์ ศักยธีป ดูงานโรงคัดบรรจุและโรงเพาะปลูก งานบ่อเก็บน้ำทำการเกษตร และรับฟังผลการดำเนินงานปี 2560 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงาน แปลงเพาะปลูกของศูนย์ เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรที่อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเพาะปลูกของเกษตรกร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา