โลโก้เว็บไซต์ ประชุมติดตามงาน ปีงบประมาณ 2562  | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

ประชุมติดตามงาน ปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 โดย ศิริลักษณ์ กรุดเงิน จำนวนผู้เข้าชม 406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 พฤษภาคม 2562 - 3 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนการดำเนินงาน

       ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง จัดประชุมติดตามงานโครงการในหมวดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

      โดยมีผู้เเทนจากส่วนงานต่างเข้ารวม อย่างพร้อมเพียง นำเสนองานที่ดำเนินงานในสองไตรมาสที่ผ่านมา นำเสนอแผนและผลการใช้เงิน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา