โลโก้เว็บไซต์ การตรวจสอบระบบทำความเย็นของโรงคัดบรรจุ  | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

การตรวจสอบระบบทำความเย็นของโรงคัดบรรจุ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มีนาคม 2562 โดย วัชระ กิตติวรเชฏฐ์ จำนวนผู้เข้าชม 515 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562

สถานที่ : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร

     ทีมงานส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง เพื่อตรวจสอบระบบทำความเย็นในโรงคัดบรรจุของศูนย์ฯ  ทั้งนี้ในการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ทำความเย็นอยู่เสมอ จะทำให้ระบบทำความเย็นสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการควบคุมอุณหภูมิในการทำความเย็นที่ต้องการได้ดี อีกทั้งยังช่วยในการลดความเสี่ยงหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการชำรุดของอุปกรณ์ทำความเย็นได้อีกด้วย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา