โลโก้เว็บไซต์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำ | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มีนาคม 2562 โดย วัชระ กิตติวรเชฏฐ์ จำนวนผู้เข้าชม 1240 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 ธันวาคม 2561 - 29 ธันวาคม 2561

สถานที่ : โรงเรียนรัปปาปอร์ต

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร และ ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด

ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มทรล้านนา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด และคณะทำงานโครงการ กพด. ได้เดินทางไปยัง  รร.รัปปาปอร์ต ได้สร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำ ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน ทันตอนสิ้นปี 2561 เพื่อรองรับการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภคให้กับคุณครู นักเรียนกว่า 100 คน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา