โลโก้เว็บไซต์ 2019-03-08_ประชุมสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่าง มทร และ มจธ | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

2019-03-08_ประชุมสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่าง มทร และ มจธ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มีนาคม 2562 โดย วัชระ กิตติวรเชฏฐ์ จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 มีนาคม 2562 - 8 มีนาคม 2562

สถานที่ : ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนันสนุนมูลนิธิโครงการหลวง

      ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง จัดการประชุมเพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกัน โดยมี รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญงวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน หัวหน้าโครงการหลวง ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ เวลา 13.00 น.

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา