โลโก้เว็บไซต์ 2019-03-06_ความคืบหน้าของโรงผลิตบล็อกประสาน  | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

2019-03-06_ความคืบหน้าของโรงผลิตบล็อกประสาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มีนาคม 2562 โดย วัชระ กิตติวรเชฏฐ์ จำนวนผู้เข้าชม 269 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 มีนาคม 2562 - 6 มีนาคม 2562

สถานที่ : ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนันสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร

คณะทำงานของส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงได้เดินทางไปที่ ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ดอยสะเก็ด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  ร่วมกันวางแผนติดตั้งระบบไฟฟ้าของโรงผลิตบล็อกประสาน ให้ได้ตามมาตรฐานการติดตั้ง โดยเริ่มตั้งแต่การขุดร่องดินเพื่อวางแนวสายไฟฟ้า และเชื่อมต่อเข้ากับระบบของการไฟฟ้า
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา