โลโก้เว็บไซต์ 29-12-2561_ทำบุญสำนักงาน | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

29-12-2561_ทำบุญสำนักงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 โดย ศิริลักษณ์ กรุดเงิน จำนวนผู้เข้าชม 482 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 ธันวาคม 2561 - 29 ธันวาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา

ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นำโดย ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และ ดร.วรจักร์ เมืองใจ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงาน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด โดยช่วงเช้าได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ให้สวดพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยถวายเพล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่สำนักงาน และช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ที่ในองค์กร


คลังรูปภาพ : ทำบุญสำนักงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา